ΠυρηνόκαρκαΡοδακινιά
Η Ροδακινιά κατάγεται από την περιοχή της...
Δαμασκηνιά
Η Δαμασκηνιά κατάγεται από την περιοχή...
Βερικοκιά
Η Βερικοκιά κατάγεται από την περιοχή της...
Κερασιά
Η Κερασιά κατάγεται από την περιοχή μεταξύ...

Βυσσινιά
Η Βυσσινιά έχει ίδια καταγωγή και τρόπο...