Ροδακινιά


Η Ροδακινιά κατάγεται από την περιοχή της Kίνας. Είναι δέντρο φυλλοβόλο μέτριου μεγέθους , ταχείας ανάπτυξης. Εισέρχεται σε αξιόλογη καρποφορία από το 2ο-4ο έτος της ηλικίας της , η δε παραγωγική της ζωή είναι 15-20 χρόνια. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι αυτογόνιμες και για αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα επικονίασης στον οπωρώνα. Χρειάζεται αρκετό χειμερινό ψύχος για την διακοπή του λήθαργου των οφθαλμών. Περιοχές με ζεστό καλοκαίρι παράγουν ποιοτικούς καρπούς. Η ροδακινιά έχει προτίμηση σε αμμοπηλώδη στραγγιζόμενα εδάφη και πτωχά σε ανθρακικά ασβέστιο.

Λευκόσαρκο

Περίοδος Ωρίμανσης
10-Ιουν. έως 20-Ιουν.

Σπρίνγκ μπέλ

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Ιουν. έως 25-Ιουν.

Σαν Κρέστ

Περίοδος Ωρίμανσης
20-Ιουλ. έως 30-Ιουλ.

Τζούλιαν Ρεντ

Περίοδος Ωρίμανσης
20-Ιουλ. έως 30-Ιουλ.

Φαγιέτ

Περίοδος Ωρίμανσης
20-Αυγ. έως 30-Αυγ.