ΜηλοειδήΜηλιά
H μηλιά κατάγεται από την περιοχή που βρίσκεται...
Αχλαδιά
Η Αχλαδιά κατάγεται από την περιοχή της...
Κυδωνιά
Η Κυδωνιά κατάγεται από την περιοχή της...
Μουσμουλιά
Η Μουσμουλιά αειθαλές δέντρο ιθαγενές...