ΑκρόδρυαΑμυγδαλιά
Η Αμυγδαλιά κατάγεται από την νοτιοδυτική...
Φυστικιά
Η Φιστικιά πιθανόν κατάγεται από την κεντρική...
Καστανιά
Η Καστανιά είναι δέντρο φυλλοβόλο, μόνοικο...
Καρυδιά
Η Καρυδιά κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή...

Φουντουκιά
Η Φουντουκιά είναι θάμνος φυλλοβόλος, μόνοικος...