Βυσσινιά


Η Βυσσινιά έχει ίδια καταγωγή και τρόπο διάδοσης με την κερασιά. Είναι δέντρο φυλλοβόλο, μικρού μεγέθους. Μπαίνει σε αξιόλογη καρποφορία από το 3ο-4ο έτος της ηλικίας της και η παραγωγική της ζωή κυμαίνεται στα 30 – 40 χρόνια. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι αυτογόνιμες και αλληλογόνιμες επομένως δεν απαιτεί συγκαλιεργούμενες ποικιλίες. Η βυσσινιά έχει μεγαλύτερη αντοχή στο ψύχος από την κερασιά όπως επίσης και μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ψύχος για την διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών. Ευδοκιμεί σε αμμοπηλώδη εδάφη με καλή αποστράγγιση.

Βύσσινο

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Ιουλ. έως 15-Ιουλ.