Ροδιά


Η Ροδιά κατάγεται από την Περσία. Χαρακτηρίζεται ως θάμνος ή μικρό δέντρο φυλλοβόλο. οι ποικιλίες είναι αυτογόνιμες και δεν υπάρχει πρόβλημα επικονίασης. Η Ροδιά μπαίνει σε αξιόλογη καρποφορία από το 3ο-4ο χρόνο της ηλικίας της, και η παραγωγική της ζωή υπολογίζεται σε 40-50 χρονιά. Θεωρείται πιο ανθεκτική στο ψύχος από την ελιά και τα εσπεριδοειδή και προτιμά θερμές περιοχές με βαθιά, γόνιμα , μέσης σύστασης και νοτερά εδάφη.

Ροδιά Θαμνώδης

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Οκτ. έως 25-Οκτ.

Ροδιά Ερμιόνης
Δενδρώδης

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Οκτ. έως 25-Οκτ.