Κυδωνιά


Η Κυδωνιά κατάγεται από την περιοχή της Περσίας. Είναι δέντρο φυλλοβόλο, μικρού μεγέθους και βραδείας ανάπτυξης. Οι ανάγκες σε χειμερινό ψύχος είναι πολύ πιο μικρές σε σχέση με την μηλιά. Σε ζεστές περιοχές παράγει ποιοτικότερους καρπούς. Οι πιο πολλές ποικιλίες κυδωνιάς είναι αρκετά αυτογόνιμες και επομένως δε χρειάζονται σταυρογονιμοποίηση. Ευδοκιμεί σε εδάφη αμμοπηλώδη, καλά στραγγιζόμενα, πτωχά σε ασβέστιο.

Κυδώνι Αφράτα

Περίοδος Ωρίμανσης
10-Οκτ. έως 20-Οκτ.