Κληματαριές


Η άμπελος καλλιεργείται στην χαρά μας από τα μέσα της 3ης χιλιετηρίδας Δ.Χ. και αποτελεί μια από τις παραδοσιακές και δυναμικές καλλιέργειες της γεωργίας. Είναι Δέντρο φυλλοβόλο, είναι αυτογόνιμο και ιδιαίτερα προσαρμοστικό στις εδαφοκλιματικές ανάγκες αξιοποιώντας και τα πτωχά ασβετώδη, πετρώδη εδάφη.

Aττική

Περίοδος Ωρίμανσης
Τέλη Αυγούστου – Σεπτέμβριος

Βικτόρια

Περίοδος Ωρίμανσης
Τέλη Αυγούστου – Σεπτέμβριος

Φράουλα

Περίοδος Ωρίμανσης
Τέλη Αυγούστου – Σεπτέμβριος

Ιταλία

Περίοδος Ωρίμανσης
Τέλη Αυγούστου – Σεπτέμβριος

Κέρινο

Περίοδος Ωρίμανσης
Τέλη Αυγούστου – Σεπτέμβριος

Καλμία

Περίοδος Ωρίμανσης
Τέλη Αυγούστου – Σεπτέμβριος

Σουλτανίνα

Περίοδος Ωρίμανσης
Τέλη Αυγούστου – Σεπτέμβριος