Βερικοκιά


Η Βερικοκιά κατάγεται από την περιοχή της κεντρική και βόρειας Κίνας. Είναι δέντρο φυλλοβόλο, μέσου έως μεγάλου μεγέθους. Οι ποικιλίες της βερικοκιάς είναι αυτογόνιμες και για αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα επικονίασης μέσα στην καλλιέργεια. Εισέρχεται σε καρποφορία από το 4ο-5ο έτος της ηλικίας της και η παραγωγική ζωή της υπολογίζεται σε 25 και 30 χρόνια. Είναι ανθεκτική στο ψύχος αν και έχει μέτριες ανάγκες σε ψύχος για την διακοπή του λήθαργου. Προτιμά εδάφη μέσης σύστασης καλά αποστραγγισμένα με χαμηλή συγκέντρωση αλάτων. Ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς λόγο ενδεχόμενης ζημιάς των άνθεων.

Επιδαύρου

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Ιουν. έως 15-Ιουν.

Διαμαντοπούλου

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Ιουν. έως 25-Ιουν.

Φρασουά Κέρκυρας

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Ιουν. έως 15-Ιουν.

Μπεμπέκο

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Ιουλ. έως 15-Ιουλ.