Μουσμουλιά


Η Μουσμουλιά αειθαλές δέντρο ιθαγενές της Κίνας και της Ιαπωνίας. Δέντρο μικρής ανάπτυξης που ανθίζει το φθινόπωρο και ωριμάζει τους καρπούς του τον Μάιο με Ιούνιο. Σε αξιόλογη καρποφορία μπαίνει από το 4ο-5ο έτος της ηλικίας της , η δε παραγωγική της ζωή υπολογίζεται σε 40 -50 χρόνια. Ευδοκιμεί σε περιοχές με ήπιο κλίμα και υψηλές βροχοπτώσεις. Ευδοκιμεί σε πολλούς τύπους εδαφών και είναι ευαίσθητη στα άλατα και στο υφάλμυρο νερό.

Μούσμουλο

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Οκτ. έως 15-Οκτ.

Μούσμουλο
Εμβολιασμένο

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Οκτ. έως 15-Οκτ.