Μηλιά


H μηλιά κατάγεται από την περιοχή που βρίσκεται νότια του Καυκάσου. Είναι δέντρο φυλλοβόλο και φέρει τον καρπό του επάκρια.
Κατά την ληθαργική του φάση έχει ανάγκες σε χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να γίνει σωστή έκπτυξη των οφθαλμών. Εισέρχεται σε αξιόλογη καρποφορία από το 2ο- 4ο έτος της ηλικίας της, και η παραγωγική της ζωή υπολογίζεται σε 30-50 χρόνια.
Οι πιο πολλές ποικιλίες είναι αυτόστειρες και χρειάζονται σταυρογονιμοποίηση. Προτιμάει αμμοπηλώδη εδάφη καλά στραγγιζομένα.

Σκάρλετ-Νάνο

Περίοδος Ωρίμανσης
25-Αυγ. έως 15-Αυγ.

Γκόλντεν

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Αυγ. έως 15-Αυγ.

Στάρκιμνσον

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Σεπ. έως 15-Σεπ.

Γκραντ-Σμιθ

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Οκτ. έως 15-Οκτ.

Φιρίκι

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Οκτ. έως 15-Οκτ.

Τριπόλεως

Περίοδος Ωρίμανσης
10-Οκτ. έως 20-Οκτ.

Ιμπέριαλ

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Σεπ. έως 25-Σεπ.

Ρέντ Τζιφ

Περίοδος Ωρίμανσης
10-Σεπ. έως 20-Σεπ.

Τζόνα Γκόρετ

Περίοδος Ωρίμανσης
10-Σεπ. έως 20-Σεπ.