Καστανιά


Η Καστανιά είναι δέντρο φυλλοβόλο, μόνοικο και δίκλινο, (στο ίδιο δέντρο φέρει ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά άνθη), ύψους μέχρι 30 μέτρων. Θέλει κλίμα ελαφρά ψυχρό και υγρό. Είναι ευαίσθητη στους ανοιξιάτικους παγετούς γιαυτό πρέπει να επιλεχθούν κατάλληλες ποικιλίες όψιμες. Το έδαφος πρέπει να είναι αμμώδες έως πηλώδες καλά στραγγιζόμενο και σχεδόν απαλλαγμένο από ασβέστιο.

Κάστανο

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Οκτ. έως 15-Οκτ.