Καρυδιά


Η Καρυδιά κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή της Περσίας. Είναι δέντρο φυλλοβόλο, µόνοικο και δίκλινο (στο ίδιο δέντρο φέρει ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά άνθη), ύψους μέχρι 30 μέτρων. Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί παραγωγή είναι η σταυρογονιμοποίηση, με την φύτευση δύο ή περισσότερων ποικιλιών. Η Καρυδιά είναι σχετικά ευαίσθητη σε χαμηλές θερμοκρασίες όσο και στις υψηλές. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, γι’ αυτό πρέπει σε ορεινές περιοχές να επιλεχθούν πιο όψιμες ποικιλίες. Βαθειά με αμμοπηλώδη σύσταση και καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη είναι τα κατάλληλα.

Καρύδι

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Σεπ. έως 25-Σεπ.

Καρύδι
Εμβολιασμένο

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Σεπ. έως 25-Σεπ.