Φουντουκιά


Η Φουντουκιά είναι θάμνος φυλλοβόλος, μόνοικος δίκλινος (στο ίδιο δέντρο φέρει ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά άνθη), ύψους μέχρι 5 μέτρων.
Η Φουντουκιά μπαίνει σε καρποφορία από το 4ο χρόνο, γίνεται τακτική από το 6ο χρόνο και αυξάνεται μέχρι τον 11ο οπότε και σταθεροποιείται, μέχρι το 50ο έτος περίπου, από εκεί και πέρα η παραγωγή μειώνεται.
Κλιματικά αναπτύσσονται σε περιοχές ψυχρές και υγρές. Θέλει βαθειά μέσης σύστασης καλά αποστραγγίζοντα εδάφη.

Φουντούκι

Περίοδος Ωρίμανσης
30-Αυγ. έως 10-Σεπ.