Αχλαδιά


Η αχλαδιά κατάγεται από την περιοχή της Κασπίας θάλασσας. Είναι δέντρο φυλλοβόλο. Ανθεκτικό και απαιτητικό σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε γενική εμφάνιση μοιάζει με τη μηλιά αλλά χαρακτηρίζεται ως πιο ορθόκλαδο. Εισέρχεται σε αξιόλογη καρποφορία από το 4ο-6ο έτος της ηλικίας της και η παραγωγική της ζωή υπολογίζεται σε 30-40 χρόνια.
Όλες οι ποικιλίες σχεδόν σταυρογονιμοποιούνται. Προτιμά εδάφη πιο βαριά από την μηλιά, καλά στραγγιζόμενα και μη ασβεστούχα.

Κρυστάλλι

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Αυγ. έως 25-Αυγ.

Αμπατέ Φετέλ

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Σεπ. έως 15-Σεπ.

Κοντούλα

Περίοδος Ωρίμανσης
15-Ιουλ. έως 25-Ιουλ.

Σάντα Μαρία

Περίοδος Ωρίμανσης
20-Ιουλ. έως 30-Ιουλ.

Κάιζερ

Περίοδος Ωρίμανσης
10-Σεπ. έως 20-Σεπ.

Καμπάνα
Παροδοσιακή

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Οκτ. έως 15-Οκτ.

Κόσια

Περίοδος Ωρίμανσης
20-Ιουν. έως 25-Ιουν.