Αμυγδαλιά


Η Αμυγδαλιά κατάγεται από την νοτιοδυτική Ασία. Δέντρο φυλλοβόλο μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Εισέρχεται σε αξιόλογη καρποφορία από τον 8ο-9ο χρόνο της ηλικίας της και η παραγωγική της ζωή υπολογίζεται 50-60 χρόνια. Έχει μικρές ανάγκες σε ψύχος. Σε ορισμένες περιοχές μεγάλου υψόμετρου ανθίζει στις αρχές Μάρτη πράγμα που την κάνει εξαιρετικά ευάλωτη σε ανοιξιάτικους παγετούς. Οι περισσότερες ποικιλίες χρειάζονται σταυρογονιμοποίηση.
Προτιμά ελαφρά, γόνιμα, ασβεστώδη και καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη.

Αμύγδαλο Τέξας

Περίοδος Ωρίμανσης
25-Αυγ. έως 5-Σεπ.

Αμύγδαλο Φεράνια

Περίοδος Ωρίμανσης
5-Σεπ. έως 15-Σεπ.